Hubungi

Kg. Baru Batu 13, Jln Sintok, Changlun

+6049241139

masdarquranic@masdar.edu.my

TENAGA PENGAJAR

GURU LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
TAHFIZ 10 6 16
DINIAH 3 5 8
AKADEMIK 3 14 17
JUMLAH 16 25 41

STAF

STAF LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
PENGURUSAN 5 1 6
PENTADBIRAN 2 2
KEWANGAN 3 3
SOKONGAN 9 4 13
JUMLAH 14 10 24